Teadmine on jõud 1

Jaga

SOTSIAALTEADUSLIK DDT JA KUIDAS TEMAGA HAKKAMA SAADA

 

Teadmine on jõud, teadmatus on nõrkus, nagu me teame. Paraku unustame sageli, et teadmise ja mitteteadmise vahel on hall tsoon, osaline teadmine, ja otsustada, kas see on jõud või nõrkus, polegi nii lihtne.

Esimese hooga võiks arvata, et parem pool muna kui tühi koor. Enamasti meie teadmised ongi ju vaid osalised, ja neist on ikka abi. Tõeni me võib-olla kunagi ei jõuagi, oleme vaid teel tema poole. Omades teadmisi, mis kajastavad tõde, kuid mitte kogu tõde.

Kuid igal teekonnal varitsevad ohud ja nii on see ka teekonnal tõe poole. Poolteadmised sünnitavad viirastusi ja valejäreldusi. Alkeemikud tegid kindlaks, et üks aine võib muutuda teiseks, ja raiskasid mitu sajandit, püüdes valmistada kulda. Sünteesiti DDT ja avastati selle tõhusus putukate tõrjel, kuid ei mõistetud, et tegu on eeskätt mürgiga.

Öeldu ei kehti üksnes reaalteadustes, kus tõeotsingute tulemusel valmivad konkreetsed mehhanismid, ained, tehnoloogiad, mis võivad olla ohtlikud. Sama võib näha ka sotsiaalteadustes, mis tegelevad inimese ühiskondliku olemise uurimise ja selgitamisega, sünnitades eeskirju, kuidas on õige, kuidas vale. Täna võib juba öelda, et diskursuse dekonstrueerijate ühisjõul on sünteesitud teatav sotsiaalteaduslik DDT ja raputatakse seda, kuhu juhtub – pidada arendama võrdsust, vendlust ja vabadust.

Paraku…

Viimaste aastakümnete moevool sotsiaalkonstruktivism võrsub Peter Bergeri ja Thomas Luckmanni vääratele eeldustele tuginevast teosest „Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus“ (1966, e.k. 2018).[1]  Moevool propageerib seisukohta, et kõik institutsioonid, väärtushinnangud jne on üksnes kokkulepe, milles pole midagi paratamatut. Soovi korral võib alati kokku leppida teisiti, ükski „tõde“ pole teisest põhimõtteliselt parem. Sellega on antud hoop mistahes seaduse, väärtuse, asutuse või ameti autoriteedile. Pole mingit põhjust alluda näiteks politseiniku korraldusele, sest miks peaks keegi üldse kellegi korraldusele alluma, teiseks võib vaidlustada korralduse enda. Miks ma ei tohi nii käituda, nagu ma käitun? Kes ütles? Mis õigusega?

Sarnase sotsiaalse hindamisskaala on sünnitanud Sigmund Freudi algatatud psühhoanalüüs ja selle jätk Michel Foucault’ tööde näol. Igaüks, kes on nendega tutvunud, võib hakata oma kaaskodanike käitumist analüüsima: näete, siin tegeleb ta vaenlase kuju loomisega, sest ta soovib inimesi hirmutada – hirmunud inimesed on paremini manipuleeritavad; siin tegeleb ta heategevusega, et oma headusest ise mõnu tunda ja teiseks avalikkuse tunnustust pälvida, mis omakorda annab võimu; siin, kas näete, ta lõhestab, sest eri leeride olemasolu võimaldab tal üht leeri teise vastu välja mängida ja taas võimu koguda; siin väljendab ta oma vastumeelsust transvestiitide suhtes, ja see tuleb tema soovist vähemusi represseerida ning nende üle võimutseda; siin aga kuulutab ta ainumast, absoluutset tõde, sallimata ühtki teist, oodates, et inimesed ennast tema tõe ja järelikult ka võimu alla painutaksid. Ärge öelge, et see on vaid analüüs ja siin pole midagi hinnangulist.

Sellise tööriistakomplektiga on nüüdisaegsed politoloogid ja mitmesugused õiguslased läbi rehitsenud kogu sotsiaalse inimtegevuse ning leidnud massiliselt taunimisväärset. Tänu Foucault’ patoloogilistele kinnismõtetele peamiselt võimuiha. Pole inimtegevuse valdkonda, millele poleks omistatud eesmärki kedagi oma võimule allutada. Kui inimene õpetab lastele korrutustabelit, kui mees avab naisele ukse, kui ajaloolane võitleb pseudoteaduslike väljamõeldistega, kui ühiskond püüab tõrjuda senise kultuurikontekstiga sobimatuid hoiakuid ja käitumismustreid, kui mees soovib, et tema naine talle lapsi sünnitaks – aina võimuiha.

Mis neil väidetel viga on? Nad pole ju valed. Heategija tunneb tõepoolest ka ise rõõmu; ajaloolane tahab, et tema sõna peale jääks. Kuid viga on siiski olemas – kõik need väited on tõesed vaid osaliselt. Tegemist on just sedasorti osalise teadmistega, mis on sama mürgine kui DDT. Sellise (enese)analüüsi õpetamine pole muud kui ajupesu, mis ei aita inimest mitte kuidagi, küll aga võtab temalt eheduse ja asendab selle moonutatud enesekuvandiga, tekitades süütunnet, neuroose ja ebakindlust.

Vähe sellest. Ebakindlaks ja nõutuks tehtud inimesele heidetakse näiline päästerõngas maksiimi näol „inimene loob iseennast“. Paraku on see pigem habemenuga, mis on sokutatud meeleheitel õnnetukese öökapile. Selle järele haarates kaotab inimene kõik: soo, rahvuse, rassi, kultuuri, iseenda. Nüüd on ta küps allaneelamiseks soouuringute magistrantidele ja dekonstrueerimise doktorantidele, kes on lahkesti nõus selgitama, et ta on siiani ukerdanud rassismi, natsismi, vihkamise ja seksismi laukas. Kui ta tahab sellest pääseda, peab ta hakkama mõtlema, tundma, kõnelema ning käituma hoopis teisiti. Ja ongi maailmas üks ajupestud aktivist juures.

 

Mida teha? Tagasiteed ei ole. Me ei saa oma kollektiivsest mälust kustutada teadmist, et Freudi järgi teeme me enam-vähem kõike oma sugutungi sunnil, Foucault järgi võimuihast. Mõlemad väited ilmuvad visalt me arutlustesse ja analüüsidesse, nad ei lase ennast välja juurida, sest neis on mingi osa tõtt. Mis aitaks? Ilmselt tuleb tõekildude juurest minna edasi. Aga kuhu või kuidas? Milline on ülejäänud osa tõest?

Pöördume teistsuguste klassikute poole. Prantsuse antropoloog Lucien Lévy-Bruhl esitas 1922. aastal hüpoteesi nn eelloogilisest mõtlemisest, mida inimkond olevat kasutanud enne loogilise mõtlemiseni jõudmist. Ta rõhutas samas, et nn primitiivne inimene ei mõelnud seepärast veel halvemini kui modernne haritud inimene, vaid teisiti. Tema hüpoteesi juurest tegi sammu edasi teine prantsuse antropoloog, Claude Lévi-Strauss, kes oma 1962. aastal ilmunud teoses jagas mõtlemise metsikuks ja tsiviliseerituks. Väites ühtlasi, et metsikut mõtlemist ei harrasta üksnes kirjaoskamatud loodusrahvad, vaid ka 20. sajandi lääne inimene läbisegi korrastatud mõtlemisega. Kusjuures sagedamini, kui ta ise arvab.

Kui eeldada, et Lévi-Straussil on õigus (nagu tal ilmselt on), siis muudab see oluliselt meie vaadet sotsiaalkonstruktivismi ja selle sõsardistsipliinide avastustele. Näitlikustamiseks üks väike ekskurss. Poliitikateoreetik Peeter Selg ja semiootik Andreas Ventsel kirjutasid hiljuti Lévy-Bruhli tuules, et meie „ühiskondlik ruum“ pole üle saanud mõtteviisist, mida iseloomustavad stereotüübid, müüdid, foobiad jms.[2] Toodud näited peavad lugejale tekitama mulje, et abielu küsimuses konservatiivsele poolele jääjad viljelevadki just seda algelist mõtteviisi, mida edastatakse lalisemise ja säutsumisega (nn faatiline kommunikatsioon). Pahaaimamatu lugeja võib uskumagi jääda, kuid tegemist on silmamoondusega, ja seda õpetab nägema Lévi-Strauss. Lalisemise ja säutsumisega tegelevad hoopis professorid ise, nende kirjutises on mitu kapitaalset loogikaviga, autorite hoiak oma kriitika objektide suhtes koosneb stereotüüpidest, müütidest ja foobiatest. Hiilgav kinnitus Lévi-Straussi teooriale. Kirjutist võib testida ka Foucault’ tööriistadega ja konstateerida, et selle eesmärgiks on lõhestamine, vaenlase kuju loomine, absoluutse tõe kuulutamine ja teisitimõtlejate represseerimine. Kogu kõnealust ilu kroonib piinlik eksiarvamus, nagu oleks lindude – muuseas, milliste lindude? – säutsumine, samuti kui lapse lalin, vaid suhtlus suhtluse pärast. Selline harimatus võtab tummaks.

Niisiis, kui teid süüdistatakse võimuihas, oma arvamuse ainutõeks pidamises, lõhestamises ja vaenlase kuju konstrueerimises (jne, jne), siis on otstarbekas kõigepealt meenutada, et kõige sellega tegeleb ka teie enesekindel süüdistaja. Kusjuures võib-olla rohkemgi kui teie. Et omaenda pained määritakse teiste kaela, on lausa rahvatarkus. Kui konservatiive häirib agressiivne homoagenda, siis ütlevad (pseudo)liberaalid irooniliselt, et ju on tegu kapihomodega. Las see kehtida ka vastupidiselt: kui diskursuse dekonstrueeerijad näevad konservatiivide tegevuse taga vaid võimuiha, siis on nad nähtavasti võimuhullud. Just nemad, mitte keegi teine.

Samuti siis, kui süüdistus kõlab: ta arvab, et teab absoluutset tõde. Tegelikult on täiesti normaalne, et vaidluses kaitseb igaüks oma tõde ja sooviks meeleldi, et teised temaga nõustuksid. Selline süüdistus reedab, et süüdistaja ise ei talu silmaotsaski teist arvamust. Millega oleme jõudnud avaliku saladuseni: ägedad sallivuskuulutajad põevad raskekujulist sallimatust.

Kokkuvõtteks. Viimane poolsajand on lääne tsivilisatsiooni suhtlusväljale kandnud otsatu hulga osalisi tõdesid, millest mõnes on tõe osakaal mikroskoopiline. Sellest nuhtlusest eluga väljatulekuks on vaja keskenduda puuduolevale. Uurida, mis on inimesele loomuomane ja mis mitte, eriti aga – mis määral. Kuis ta oma inimlikke omadusi haldab, kultiveerib, arendab ja ohjeldab. Inimene loob ennast küll, kuid väga väikeses ulatuses – kes loob ülejäänu? Väärtused ja institutsioonid on konstrueeritud, kuid mis neis on meelevaldne, mis mitte? Tekste ja tegusid ajendab võimuiha, aga mitte ainult – mis veel? Siin pole tarvis isegi uusi distsipliine, vaid eri teadusharude poolt kogutud teadmiste kokkuviimist. Ainult nii võiks meie inimesepilt muutuda loogiliseks, see aitaks vastu astuda absurdile. Näiteks ei saaks diskursuste dekonstrueerijad kirjutada või plakatitele maalida pooligi oma lollustest, kui nad oleksid läbi teinud vähemalt etoloogia ja psühholoogia elementaarkursuse. Pesemata ajudega inimesi saaks sel viisil veel kaitsta.

Kas see õnnestub? Ülearu optimistlik olla ei saa. Juba keelatakse teatud uurimisteemasid, ebasoovitavad uurimistulemused kuuluvad mahavaikimisele või mahakarjumisele. Võib-olla lähevad peagi keelu alla terved teadusharud, nagu nõukogude ajal. Aeg näitab.

 

[1] Vääratest eeldustest vt https://www.akad.ee/2018/10/01/akadeemia-nr-10-2018/

[2] https://leht.postimees.ee/7173411/peeter-selg-andreas-ventsel-naiivne-progressiusk-raskendab-praeguse-kriisi-moistmist

Ilmunud Postimehes 17. aprillil 2021

Sarnased postitused