Õie-Helbe Lumelinnu kaebus nr 1

Jaga

ÕIE-HELBE LUMELINNU KAEBUS nr 1

seoses jalge alla tallamisega, mis tõstab pead ja ei taha kaduda

 

Maakera Presidendi juures asuva Euroopa regiooni hoolekogu Eesti Vabariigi järelevalveameti Eriti Õudsete Ilmingute osakonna juhtivkomissarile Emmanuelle Chäbovõjtra’le

 

Pean alustuseks teatama, et tendentsid viivad meeleheitele, olenemata ja hoolimata. Ei suuda enam taluda ja üldse, sest et tõstab vahetpidamata pead. Väärtuste eiramine toimub päevast päeva, peavad vahetpidamata vihakõnesid, mis ausa südame lõhkema paneb ja tekitab õiglast viha.

Niisiis teatan, reede õhtul korraldas kodanik Kalev Jurakas manifestatsiooni söögivalmistamise sildi all. Selleks oli tal salakavalalt varutud pehmet tainast ja riist nimega „frisöör“. Mille sees tuvastasin kuuma õli. Teostasin jälgimist üle heki omasilmselt ja tunnistan. Nii ütles üle heki kodanik Jurakas, kui esitasin õigustatud küsimuse. Mina, austatud juhtivkomissar, olen valvas ja tean, et söögivalmistamise teostamise läbiviimise juures tuleb silmas pidada väärtusi ega tohi õõnestada. Seega panin luua käest (seina najale) ja jätkasin usutlust lihvitud meetodil, pärides kodanik Jurakalt, et mida. Säilitades printsipiaalsuse. Frisöör või vastupidi, aga milleks? Ja õli? Tema vastas – tsitaat täpne, sest annan endale aru – „Neegri mune“.

Tunnistan, eeltsiteeritud rassistik verbaalrünnak mõjus nii et korraks kaotasin. Rõngaste hajudes ja kokku võtnult taastasin valvsa üldhoiaku, säilitades printsipiaalsuse. Esitasin nõudlikul toonil teise õigustatud küsimuse, asudes kavakindlalt sõbraliku Eesti kaitsele: „Kodanik Jurakas, kas teie ei taha et me oleksime kõik sõbrad või tahate et rakendatakse meetmed?“

Kodanik Jurakas teeskles mittemõistmist ja ajas suureks. Jätkates pressingut, küsisin kodanik Jurakalt, miks ta tallab, stereotüüpe reprodutseerides ja kolonialismipärandiga võitlemata, mis aga on meie kohus. Seejärel tabas mind alatult allapoole vööd eelnimetatud kodaniku demagoogiline, kihutusliku suunitlusega ja väärtusi tallav, millest mäletan: „vanaema“, „viies sünnipäev“, „tuhksuhkur“ ja „loll hani“. Punastan viimatinimetatud kahe sõna puhul põhimõtteliselt kogu progressiivse inimkonna ees ja mõistan otsustavalt hukka. Aga tõe huvides ja et ei tallataks, pean edastama ja üldse. Seejärel valis kodanik Jurakas oma silmakirjalike võtete arsenalist, ja hakkas naerma. Eelnimetatud kuritegelikku naeru tunnistan isiklikult, võin selle peale võtta ja kasvõi vastupidi.

Kirjeldatud trampimist sõbralike tunnete edasikandmise elushoidmise teostajate printsiipidel ei ole võimalik taluda, kui just mitte metatasandil. Mille valdamist alles harjutan. Mistõttu suundusin ettevaatust säilitades märkamatult mööda kraavipõhja lähimasse politseijaoskonda. Kuna tean, et keskmisest madalama haridustasemega valijate käpikupikendused on imbunud. Tuues kaasa oma kõige madalamad instinktid ja saagides aga sahinal. Seetõttu lasin käesoleva kaebuse registreerida, et oleks kindlam. Palun viivitamatult rakendada meetmed, sest vastasel korral ja üldse.

27. sept. 2019

Sarnased postitused